Wil je ons ook helpen?
JA! IK WIL OOK DONEREN

Bestuur Stichting WoonInitiatief Wijchen

Voorzitter:
Gert Klein Kranenbarg

Secretaris:
Marc van Kempen

Penningmeester:
Ferdie Renkens

Overige bestuursleden:
Anke van Schijndel

Bestuur Vrienden van

Voorzitter:
Colette Evers

Secretaris:
Petra Jans

Penningmeester:
Ferdie Renkens

Het doel van de Stichting WoonInitiatief Wijchen is het realiseren van een woonvorm voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Aansluitend hierop ziet het bestuur toe op het bieden van een veilig en warm thuis waar de bewoners met plezier wonen. De Stichting Vrienden van WoonInitiatief Wijchen ondersteunt hierbij. Beide besturen zetten zich geheel belangeloos in en ontvangen hier geen enkele vergoeding voor.

×