Wil je ons ook helpen?
JA! IK WIL OOK DONEREN

Bestuur Stichting WoonInitiatief Wijchen

Voorzitter:
Gert Klein Kranenbarg

Secretaris:
Colette Evers

Penningmeester:
Harry Peters

Overige bestuursleden:
Han Arts van der Zanden, Anke van Schijndel, Petra Jans, Jan van der Meer

Bestuur Vrienden van

Voorzitter:
Harry Peters

Secretaris:
Petra Jans

Penningmeester:
Colette Evers

Het doel van het bestuur Stichting WoonInitiatief Wijchen is het realiseren van een woonvorm voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Aansluitend hierop ziet het bestuur toe op het bieden van een veilig en warm thuis waar de bewoners met plezier wonen. De Stichting Vrienden van WoonInitiatief Wijchen ondersteunt hierbij. Beide besturen zetten zich geheel belangeloos in en ontvangen hier geen enkele vergoeding voor.

×