Wil je ons ook helpen?
JA! IK WIL OOK DONEREN

Visie en Doel

Ontstaan en Doel van de stichting WoonInitiatief Wijchen

De stichting is ontstaan uit een ouderinitiatief van een aantal ouders van verstandelijk en/of meervoudig gehandicapte kinderen die constateerden dat de reguliere zorginstellingen niet de gewenste zorg en een thuis konden bieden voor hun jong volwassen kinderen als die er aan toe zijn om “op zichzelf” te gaan wonen. De stichting stelt alles in het werk om de droom van deze ouders en hun kinderen te verwezenlijken en opent in 2023 een wooninitiatief in Wijchen.

Visie van de stichting WoonInitiatief Wijchen

De stichting doet er alles aan om voor de doelgroep een veilige en prettige plek te realiseren. Een plek waar zij wonen en leven, met zorg op maat en persoonlijke aandacht. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van organisaties/stichtingen/verenigingen en deskundigen die bekend zijn met bieden van huisvesting en/of zorg aan deze doelgroep.

Als inspiratiebron dienen soortgelijke initiatieven, zoals:

Het unieke aan de visie van de stichting WoonInitiatief Wijchen is dat we ons richten op een combinatie van verstandelijk en meervoudig gehandicapte bewoners. De meerwaarde van een dergelijke combinatie van bewoners is dat ze elkaar niet alleen goed aanvoelen, maar elkaar ook kunnen helpen. Deze ervaring is mede opgedaan tijdens de schoolperiode van de kinderen van de initiatiefnemers op het speciaal onderwijs van de St. Maartenschool te Nijmegen en de Kom te Druten.

Het streven is het eerste wooninitiatief te realiseren in de gemeente Wijchen. Acht (8) van de groep van 13 toekomstige eerste bewoners wonen momenteel in deze gemeente. Daarnaast zijn er goede contacten met B&W en de politiek in Wijchen en sluit het (concept) Woonvisie document van de gemeente Wijchen goed aan bij de wensen van de stichting. Wijchen heeft momenteel (te) beperkte woonvoorzieningen voor verstandelijk/meervoudig gehandicapten en haar Woonvisie document biedt specifiek ruimte voor kleinschalige wooninitiatieven.

Wat is onze ziel?

Het welbevinden van de bewoners van de wooninitiatieven. We streven ernaar dat iedere bewoner tot zijn recht komt, zich thuis voelt en gelukkig is.

Kernwaarden

De stichting WoonInitiatief Wijchen staat voor wonen en zorg op maat met liefde en aandacht van (meervoudig) gehandicapte mensen in een kleinschalige woonvoorziening in een veilige omgeving.

Kernkwaliteiten

Specifieke identiteitskenmerken van de kleinschalige woon/zorgvoorzieningen

Specifieke kenmerken van de huizen

De juiste locatie voor de woonvoorzieningen

De juiste zorg

Financiering

×